Empresa

El nostre compromís ambiental

El nostre compromís ambiental

A opyce ens comprometem amb el medi ambient i el nostre planeta

A opyce estem fermament compromesos a treballar per un consum energètic més eficient, intel·ligent i sostenible.

La nostra experiència de més de 40 anys a la generació d’energies renovables ens impulsa a continuar promovent l’energia verda per deixar un món millor a les generacions del futur.

A opyce donem servei i acompanyament per al compliment de diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Gestionem instal·lacions fotovoltaiques

+11 MWp

Gestionem
centrals
hidroelèctriques

MÉS DE 100.000 MWh

El nostre compromís amb les energies renovables equival a un estalvi de:

+33.000 Tn/CO2 - evitades a l'atmosfera

Vols més informació?