Serveis

Instal·lacions elèctriques de mitjana i baixa tensió, i enginyeria

Instal·lacions elèctriques de mitjana i baixa tensió, i enginyeria

A opyce som experts en solucions elèctriques de mitjana i baixa tensió

A opyce som experts en desenvolupament de projectes industrials d’instal·lacions elèctriques de mitjana i baixa tensió.

Comptem amb més de 60 anys d’experiència desenvolupant projectes elèctrics de tota mena i dimensió: des d’obra nova a processos crítics per aconseguir redundàncies, optimitzar costos i modernitzar instal·lacions. Per això comptem amb els millors enginyers, instal·ladors i quadristes elèctrics.

Treballem amb els clients des de l’inici del seu projecte amb el dimensionament de les instal·lacions elèctriques (definició de càrregues, plànols, esquemes unifilars, etc.) fins a l’execució “clau en mà” de les mateixes, generant la documentació tècnica precisa i els corresponents expedients de legalització.

Dimensionem, racionalitzem, valorem i instal·lem qualsevol projecte elèctric, treballant exhaustivament en tot el procés.

 

Instal·lacions elèctriques de mitjana i baixa tensió, i enginyeria

Els nostres serveis d'instal·lacions destacats:

 • Estacions transformadores
  Dimensionat, instal·lació i manteniment
 • Quadres de distribució elèctrica en processos industrials
  Disseny i muntatge
 • Compensació d’energia reactiva
  Càlcul, dimensionament i instal·lació d'equips
 • Equips de control de consums
  Desenvolupament, instal·lació i seguiment d'instal·lacions de submetering, local o remot
 • Manteniment de tot tipus d'instal·lacions elèctriques
  Preventiu, correctiu i legal
 • Instal·lacions de mitjana baixa tensió
 • Instal·lacions elèctriques de generació (proteccions d'interconnexió, proteccions generació, potència, etc.)

Instal·lacions elèctriques de mitjana i baixa tensió, i enginyeria

Des del departament d'Enginyeria col·laborem amb els nostres clients en:

 • Definició de les necessitats elèctriques del projecte.
 • Avaluació i disseny de solucions òptimes.
 • Planning d’execució i seguiment d’obres.
 • Contractació amb la Companyia Elèctrica.
 • Ampliacions de potència i contractació de subministraments.
 • Estudis de millora en els consums.
 • Anàlisi d’eficiència.

Vols més informació?