Blog Opyce

Optimització de l’Ús d’Energia Reactiva

Dimecres, 29 novembre 2023

L’energia reactiva és un terme sovint passat per alt, però juga un paper fonamental en l’eficiència energètica. A diferència de l’energia activa, que realitza treball útil, l’energia reactiva no realitza treball directament, però és necessària per mantenir la qualitat del subministrament elèctric.

L’energia reactiva inductiva apareix en les instal·lacions elèctriques, bàsicament quan tenim dispositius que funcionen amb bobines. Per exemple, qualsevol electrodomèstic que funcioni amb un transformador, motors, compressors, forns, tubs fluorescents, etc.

Quan les instal·lacions elèctriques tenen un excés d’energia reactiva, es requereix una major capacitat de generació i distribució, el que augmenta els costos i la pèrdua d’energia en el sistema. Per optimitzar l’ús de l’energia reactiva, és essencial utilitzar dispositius com condensadors i filtres per corregir el factor de potència.

Millorant el factor de potència, es redueix la quantitat d’energia reactiva necessària i es millora l’eficiència general del sistema elèctric. Això no només redueix els costos, sinó que també disminueix la càrrega a la xarxa elèctrica, la qual cosa és beneficiosa per al medi ambient.

D’aquesta manera, la gestió adequada de l’energia reactiva és clau per mantenir una xarxa elèctrica eficient i sostenible. En optimitzar el factor de potència, les empreses poden reduir els seus costos operatius i contribuir a la conservació dels recursos energètics.

Les penalitzacions per energia reactiva inductiva s’apliquen únicament als contractes amb una potència contractada superior a 15 kW en baixa tensió (tarifa 3.0TD) i en tots els contractes amb alta tensió, tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD. El període P6, que correspon a l’horari de 0 a 8 del matí en dies laborables, a més de tots els caps de setmana i festius de l’estat, està exempt d’aquest tipus de penalització.

El terme de facturació d’energia reactiva (€/kVArh) ve definit pel factor de potència (cosφ), que mesura la quantitat d’energia reactiva sobre l’energia total i es calcula de la següent manera:

Si cosφ és superior a 0,95, no s’aplica cap cost.
Si cosφ està entre 0,95 i 0,80, el cost serà de 0,041554€/kVArh.
Si cosφ és inferior a 0,80, el cost serà de 0,62332€/kVArh.

Energia Reactiva Capacitiva

Encara que no és tan comuna, l’energia reactiva capacitiva apareix en les instal·lacions elèctriques de manera semblant a l’energia reactiva inductiva, però de signe oposat. Sorgeix quan en la instal·lació disposem de bateries de condensadors, il·luminació tipus LED, ordinadors o cables enterrats.

La llei vigent estableix que les penalitzacions per energia reactiva capacitiva només es podran aplicar a contractes amb tarifes d’alta tensió. Aquestes són 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD. Si l’energia reactiva capacitiva que apareix a la instal·lació és superior al 20% de l’energia activa consumida per hora, pot aparèixer una penalització. Per ara, la CNMC proposa un preu de 0 euros per cada KVArh de més i deixa la porta oberta per aplicar una penalització posteriorment.

Posa’t en contacte amb nosaltres, digues-nos com podem ajudar-te i estarem encantats de posar-nos en contacte amb tu!

Vols més informació?