Serveis

Assessorament energètic

Assessorament energètic

A opyce assessorem i aconseguim la major eficiència i control dels costos energètics per als nostres clients

Un dels objectius principals d’opyce és l’estalvi dels nostres clients en la gestió de costos energètics. Els nostres experts en enginyeria, instal·lacions elèctriques i eficiència energètica, treballen per millorar la rendibilitat dels nostres clients, oferint múltiples serveis d’assessorament tant a la compra com a la venda d’electricitat i gas natural.

Les col·laboracions d’opyce amb diverses organitzacions en l’àmbit nacional ens permeten aconseguir estalvis significatius per als nostres clients, detectar i reclamar imports pagats indegudament i millorar-ne la rendibilitat global.

La comptabilitat energètica és el primer pas per assolir l’eficiència. Conscients d’això, a opyce oferim una assessoria més àmplia: a més dels serveis corresponents a la compra i venda d’energia, avancem cap a una comptabilitat i gestió energètica continuada.

Després d’un estudi detallat de la viabilitat tècnica, econòmica i mediambiental, elaborem estratègies d’eficiència i sostenibilitat energètica amb accions concretes i personalitzades per optimitzar els resultats dels nostres clients.

Assessorament energètic

Serveis d'assessorament energètic sobre la COMPRA/VENDA d'electricitat i gas natural:

 • Processos de compra d'electricitat al mercat liberalitzat.
 • Negociacions amb les companyies comercialitzadores i distribuïdores.
 • Plecs per a la contractació.
 • Estratègies de compra i tipologia de contractes.
 • Racionalització dels paràmetres de consum.
 • Previsions de consum per a seguiment de pressupostos.
 • Informes del mercat de futurs.
 • Especialistes en qualsevol tecnologia de generació d’energia.
 • Elecció de règims de venda d’energia en mercat.
 • Anàlisi de la legislació més convenient.
 • Negociacions amb l'Agent Venedor.
 • Viabilitat de projectes.
 • Informes del mercat de futurs.
 • Tramitació per a l'obtenció de l'alta a REE.

Assessorament energètic

Serveis de comptabilitat i gestió energètica:

 • Detecció de desviaments i errors de facturació i tramesa d'alarmes de seguiment
 • Confecció de factures proforma
 • Reclamacions a les companyies subministradores d'energia
 • Tràmits amb comercialitzadores i distribuïdores
 • Telemesura del comptador fiscal i monitoratge de consums energètics sectoritzats per línies de consum del client (submetering).
 • Anàlisi de corbes de consum
 • Optimització de paràmetres contractables i penalitzacions
 • Informes de seguiment i control
 • Racionalització dels paràmetres de consum
 • Accés a plataforma web
 • Formació
 • Auditories energètiques

Vols més informació?