Blog Opyce

Com saber si tenim les potències contractades optimitzades?

Dimarts, 17 octubre 2023

No importa si ets una entitat de gran envergadura o una petita empresa, la correcta contractació de les potències elèctriques pot marcar la diferència entre estalviar i incórrer en despeses innecessàries. No obstant això, aquest procés pot resultar una tasca complexa.

Com optimitzar les potències elèctriques per al meu negoci

A l’hora d’optimitzar les potències contractades, diversos factors han de ser considerats. És vital triar sàviament, atès que les despeses associades amb una empresa de gran grandària difereixen dels d’una petita entitat.

En buscar les potències òptimes, és essencial analitzar el nostre consum i tenir claredat sobre la potència requerida, trobant un equilibri entre un excés i una manca de potència. Una potència excessiva resultaria en una despesa supèrflua, mentre que una potència insuficient podria portar a talls d’energia en connectar múltiples dispositius o a recàrrecs econòmics considerables, depenent la tarifa.

A nivell industrial sol recomanar-se la tarifa 6.1TD pels grans consums, amb potències superiors als 200 kW en la gran majoria de casos.

Per a petites empreses, sol recomanar-se una potència superior a 15 kW, corresponent a la tarifa 3.0 TD. No obstant això, si la teva empresa és més petita i requereix menys de 15 kW, la tarifa 2.0 TD és l’assignada.

La manera de saber quina potència és l’òptima, difereix per a cadascuna de les tarifes:

  • Tarifes 2.0TD, disposen de 2 períodes de potència (Punta i Vall) i aquestes es poden optimitzar sobre la base de les dades que ens proporciona distribuïdora.
  • Tarifes 3.0TD, disposen de 6 períodes de potència.
    – Fins als 50kW, aquestes s’optimitzen sobre la base dels maxímetres
    – A partir dels 50kW, és necessari disposar de la corba de càrrega habitació-horària i aplicar la formulació que indica en BOE per a calcular els excessos i la part fixa de potència.
  • Tarifes 6.1TD d’ara endavant, funcionen de la mateixa manera que les potències superiors a 50kW de la tarifa 3.0TD

La meta principal d’Opyce se centra a reduir les despeses relacionades amb la factura elèctrica per als nostres clients. El nostre equip de professionals especialitzats en enginyeria, sistemes elèctrics i optimització de recursos energètics es dedica a millorar la rendibilitat, brindant diversos serveis de consulta tant per a l’adquisició com per a la venda d’energia elèctrica i gas natural.

Contacta amb nosaltres +34 938 600 733 / info@opyce.com

Vols més informació?